Modalitats de Batxillerat

El nostre pla de batxillerat, rigorós i flexible alhora, permet a l'alumne adaptar el currículum als seus interessos universitaris i professionals.

El curs 2020-2021 oferim dues modalitats de batxillerat, amb quatre itineraris. Selecciona un itinerari per veure les seves matèries:

TECNOLOGIA
CIÈNCIES
SOCIALS
HUMANITATS
COMUNES

MATÈRIES COMUNES
PER A TOTS ELS ITINERARIS

PRIMER
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Filosofia
Educació física
Ciències per al món contemporani
Tutoria
Religió
Treball de recerca
SEGON
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI D’HUMANITATS

PRIMER
Llatí I
Economia de l'empresa I
Història del món contemporani
Literatura universal
SEGON
Llatí II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Economia de l'empresa II
Literatura castellana
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER
Economia de l'empresa I
Història del món contemporani
Literatura universal
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials I
Matemàtiques I
SEGON
Matemàtiques aplicades ciències socials II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Economia de l'empresa II
Literatura castellana
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES

PRIMER
Biologia I
Química I
Matemàtiques I
Opcionals (triar-ne una):
Ciències de la terra I
Física I
SEGON
Biologia II
Química II
Matemàtiques II
Opcionals (triar-ne una):
Ciències de la terra II
Física II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE TECNOLOGIA

PRIMER
Matemàtiques I
Física I
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic I / Economia de l'empresa I
Opcionals (triar-ne una):
Química I / Tecnologia industrial I
SEGON
Matemàtiques II
Física II
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic II / Economia de l'empresa II
Opcionals (triar-ne una):
Química II / Tecnologia industrial II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari
 

TR Destacats

Us presentem alguns dels millors TR presentats. Els seus autors ens parlen de la seva tasca d'investigació.

 

Marta Briones Fontcuberta, LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

El Treball de Recerca es muy importante en el bachillerato, tanto por la nota, ya que su puntuación pondera más que cualquier asignatura, como porque supone un gran aprendizaje para nuestros futuros estudios universitarios. Las decisiones que tomemos durante el proceso de elaboración (la elección del tema, la búsqueda de información, la capacidad de síntesis, las entrevistas a los profesionales para el trabajo de campo, etc.) son muy significativas para llevarlo a cabo. Personalmente, lo que me resultó más difícil fue la elección del tema: quería que fuera de mi interés y que pudiera dar mucho de sí para preparar un buen trabajo. No voy a decir que redactar una memoria de investigación sea tarea fácil, pero creo que debemos sacar partido de las dificultades que se nos presentan y tomarlas como retos, como, por ejemplo, intentar mantener el interés del jurado en la defensa del trabajo, con la dificultad de exponer todo lo que se ha aprendido y realizado durante un año en solo diez minutos. Esas dificultades se minimizan con la ayuda del tutor/a, que personalmente me ayudó mucho a llevar el trabajo siempre al día gracias a las entrevistas de seguimiento, y a obtener un buen resultado. Mi TR aborda el tema de la arquitectura sostenible, debido a mi intención de estudiar arquitectura. Como consecuencia de la gran cantidad de tiempo invertido en él, de la investigación y de la profundización en el tema, he reflexionado sobre si la arquitectura es mi verdadera vocación, y me he planteado otras opciones de estudios universitarios diferentes. Marta Briones Fontcuberta Batxillerat Tecnològic


Carlos Ortuño Serratosa, ¿ES RENTABLE INVERTIR EN BOLSA?

Cuando me hicieron escoger el tema para el treball de recerca, la verdad es que no tenía ni idea sobre qué hacerlo. Sabía que quería investigar sobre algo que me gustara, interesante y que me ofreciera la información necesaria para redactar una buena memoria, y lo primero que se me ocurrió fue hacerlo sobre cómo influye la música en las personas. El día que le comenté el tema a Pilar, mi tutora de primer curso, dijo que le parecía interesante pero me invitó a buscar otro tema. No me gustó que no aceptara mi trabajo, pero ahora solo puedo agradecerle esa sugerencia, ya que me propuso hacerlo sobre lo que al final sería mi trabajo de investigación: ¿Es rentable invertir en bolsa? Me encantó la propuesta, y ya desde la primera entrevista me tomé el trabajo como una oportunidad para subir la nota del bachillerato y, sobre todo, para formarme en algo que ya que sabía que me serviría mucho de cara al futuro. Y así lo hice: empecé a buscar información, pensé en cómo quería enfocar el trabajo, ya que es un tema muy abierto, y fui a la primera entrevista con información y con una serie de ideas para que Sara, mi tutora de TR, me ayudara a enfocarlo de una manera que fuera interesante y me permitiera investigar a fondo. Empecé a trabajar en serio, entrevisté a profesionales del sector y, sobre todo, preparé la parte práctica de mi trabajo, que es la que me ha permitido sacar las conclusiones sobre si mi hipótesis era cierta. Creo que el éxito de mi treball de recerca reside en la constancia con la que lo he elaborado. Las entrevistas eran metas a corto plazo que me fijaba para poder ir avanzando poco a poco con la ayuda de mi tutora de TR. Gracias a eso conseguí llevarlo al día, no me agobié e incluso puedo decir que me divertí. Porque, al final, si se hace con ganas y actitud positiva se consiguen mejores resultados y, además, se disfruta aprendiendo. Carlos Ortuño Serratosa Batxillerat Social


Ana Sánchez Catalina, ALZHEIMER'S DISEASE

"My research project is about the use of viral vectors in the treatment of Alzheimer’s. This has been a huge challenge and I feel that this experience has and will help me in the future. I had my ups and downs during this process, but I was lucky that I had a tutor that guided me through it and helped me with all the obstacles. I remember that at first I was scared and I didn’t really know what I was getting into. One of my biggest challenges was finding specialist and scientist who wanted to collaborate. Also, the organization of all the information that I had made me feel overwhelmed, therefore it took up a lot of valuable time. But, the monthly meetings with my tutor helped me a lot." Nevertheless, the best part of this experience was giving in the 40-page research project which I had worked for and receiving all the good feed back. I’ve learnt that you should never give up and that all the effort that you put into this project does pay off later. I wish all the best to the upcoming students.

Tècniques de treball intel·lectual

Creiem que no n'hi ha prou amb voler estudiar batxillerat, sinó que cal tenir un mètode d'estudi eficaç per afrontar-ho. Amb aquest objectiu, la primera setmana lectiva impartim un curs de tècniques de treball intel·lectual, en el qual es treballen els següents aspectes:

  • Intel·ligència emocional en els estudis.
  • Actituds davant l'estudi.
  • Tècniques d'estudi: lectura eficaç, subratllat, resums, esquemes i mapes conceptuals, etc.
  • Planificació de l'estudi.
  • Com preparar un examen i estratègies de resolució.
  • Tècniques de memorització.
  • Aspectes metodològics de cada assignatura.

Despatxos i Tallers

Despatxos

D'acord amb el caràcter preuniversitari del centre, els alumnes tenen la possibilitat d'assistir a despatxos en què el professorat resol els seus dubtes i els motiva en l'estudi de l'assignatura.

Tallers

L'exigència del món universitari i professional ens porta a dinamitzar una sèrie de tallers on els alumnes treballen en petits grups. Els professors que els dirigeixen faciliten estratègies i recursos que ajuden a completar la formació i potencien l'excel·lència acadèmica. Cal destacar el taller de treball cooperatiu, en el qual es desenvolupen les eines pròpies del treball en equip i s'afavoreix la transversalitat entre assignatures.

 

Idiomes

Fert Batxillerat ofereix la possibilitat de cursar anglès o alemany com a primera llengua estrangera (matèria comuna).

Fert Batxillerat és centre preparador d’exàmens Cambridge. Impartim cursos per obtenir el First Certificate i el Certificate in Advanced English, tant al llarg del curs escolar, com de manera intensiva en el mes de juliol.

Oferim tutorització per a aquells alumnes que desitgen estudiar la seva carrera universitària a l’estranger (Regne Unit, Alemanya).

 

Curs d’orientació professional

El batxillerat és l’etapa decisiva per l'elecció dels estudis universitaris.

És per això que Fert Batxillerat utilitza tots els mitjans al seu abast per orientar l'alumnat cap a la seva futura carrera universitària:

Autoconeixement mitjançant tests, per valorar els trets de personalitat, les capacitats i els interessos professionals de l'alumne.

Visites a universitats i sessions informatives de les principals universitats de Barcelona en el nostre centre.

Pràctiques professionals a la Universitat Internacional de Catalunya, amb simulació de casos reals de la vida laboral.

Taules rodones amb professionals de diferents àmbits que expliquen el dia a dia i l'experiència pràctica de la seva professió.

Assessorament personalitzat des de la tutoria individual, en col·laboració amb els pares, per orientar l'elecció de carrera universitària, atenent a les capacitats i interessos de cada alumne.

Curs específic de preparació per a les PAU

Una vegada acabats els exàmens finals de segon de batxillerat i abans dels exàmens de selectivitat, organitzem un curs preparatori específic per superar amb èxit les proves d'accés a la universitat. En aquesta preparació s'inclou la realització de simulacres dels exàmens de cada assignatura.