Unió Europea i comerç interior - Fert Batxillerat Unió Europea i comerç interior - Fert Batxillerat