Monthly Archives: junio 2021

8 alumnes del Fert obtenen la Distinció PAU

La Distinció PAU es concedeix a l’alumnat de Catalunya que obté una nota igual o superior a 9 a la fase general de la PAU. Vuit dels nostres alumnes es troben en aquest cas, una notícia que…

read

8 alumnos del Fert obtienen la Distinción PAU

La Distinción PAU se concede al alumnado de Cataluña que obtiene una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU. Ocho de nuestros alumnos se encuentran en este caso, una…

read

Setmana PAU per als alumnes de 2n de Batx

Els nostres alumnes de 2n de Batx s’enfronten a la Selectivitat aquesta setmana. Els seus resultats, juntament amb les notes obtingudes al Batxillerat, seran determinants per poder accedir als estudis universitaris que desitgen. Els professorat…

read

Semana PAU para los alumnos de 2º de Bach

Nuestros alumnos de 2º de Bach se enfrentan a la Selectividad esta semana. Sus resultados, junto con las notas obtenidas en Bachillerato, serán determinantes para poder acceder a los estudios universitarios que desean. El profesorado del Fert los acompaña…

read

Una mirada diferent al món digital

Assistim a la Jornada “Hipersexualització a les Xarxes”, que ens ha fet reflexionar sobre els models de relació interpersonal que ofereix el món audiovisual (sèries, música, xarxes socials) i ens ha donat claus sobre l’autoconcepte positiu, el…

read

Una mirada distinta al mundo digital

Asistimos a la Jornada “Hipersexualización en las Redes”, que nos ha hecho reflexionar sobre los modelos de relación interpersonal que ofrece el mundo audiovisual (series, música, redes sociales) y nos ha dado claves sobre el…

read