Modalitats de Batxillerat

El nostre pla de batxillerat, rigorós i flexible alhora, permet a l'alumne adaptar el currículum als seus interessos universitaris i professionals.

El curs 2022-2023 oferim dues modalitats de batxillerat, amb tres itineraris. Selecciona un itinerari per veure les seves matèries:

TECNOLOGIA
CIÈNCIES
SOCIALS
COMUNES

MATÈRIES COMUNES
PER A TOTS ELS ITINERARIS

PRIMER
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Filosofia
Educació física
Tutoria
Religió
Treball de recerca
Programació
Comunicació audiovisual
SEGON
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI D’HUMANITATS

PRIMER
Llatí I
Economia de l'empresa I
Història del món contemporani
Literatura universal
SEGON
Llatí II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Economia de l'empresa II
Literatura castellana
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER
Economia
Història del món contemporani
Literatura universal
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials I
Matemàtiques I
SEGON
Economia de l'empresa II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials II
Matemàtiques II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES

PRIMER
Biologia I
Química I
Matemàtiques I
Opcionals (triar-ne una):
Geologia i ciències ambientals I
Física I
SEGON
Biologia II
Química II
Matemàtiques II
Opcionals (triar-ne una):
Ciències de la terra II
Física II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE TECNOLOGIA

PRIMER
Matemàtiques I
Física I
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic I / Economia
Opcionals (triar-ne una):
Química I / Tecnologia i enginyeria
SEGON
Matemàtiques II
Física II
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic II / Economia de l'empresa II
Opcionals (triar-ne una):
Química II / Tecnologia industrial II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari
 

TR Destacats

Us presentem alguns dels millors TR presentats. Els seus autors ens parlen de la seva tasca d'investigació.

 

Blanca Marbà, L'evolució de la Fórmula 1: passat, present i futur

La Fórmula 1 existeix des de mitjan segle XX i ha canviat molt en aquests 70 anys. En el present treball s'ha investigat sobre l'evolució de la Fórmula 1 com a esport. L'objectiu principal del treball era intentar deduir com seguiria aquesta evolució en el futur. S'han dut a terme tres entrevistes a experts o aficionats per aconseguir l'objectiu. Així mateix, s'ha visitat una exposició temporal de la Fórmula 1 a Madrid, la F1 Exhibition. Els resultats indiquen que tal com havíem previst, s'espera que la Fórmula 1 evolucioni molt, mecànica i tecnològicament parlant, en els pròxims anys. Aquest projecte de recerca és important perquè pretén predir el futur d'aquest esport perquè en uns anys es pugui contrastar i veure si les conclusions eren encertades. També és important saber que normalment, estudiant i observant les novetats i desenvolupaments en els cotxes de F1, es pot fer una predicció de com evolucionaran els vehicles urbans perquè els de F1 solen servir de prova per millorar per a aquests últims.


Gerard Estévez, Reformulació d'una escuma tòpica comercial

En la present tasca s'exposa l'estudi experimental d'un projecte que s'està duent a terme al Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. El treball ha consistit en la reformulació d'una escuma tòpica d'un corticoide comercialitzada en el mercat espanyol. L'objectiu principal d'aquesta reformulació serà reduir els productes de degradació (PDD) del principi actiu, per millorar l’estabilitat de la formulació comercialitzada actualment. Per al desenvolupament d'aquesta reformulació, es crearan una sèrie de referències on s'experimentarà amb la variació dels excipients i les seves proporcions, respecte a la referència original. A més, es realitzaran proves per determinar els factors d'aquesta inestabilitat que provoquen els alts nivells de PDD en la formulació original. S'ha aconseguit elaborar una sèrie de formulacions amb millor estabilitat química que la referència original. Aquestes formulacions desenvolupades al SDM són emulsions que posteriorment es porten a pressuritzar a les instal·lacions de l'empresa Costertec, per analitzar les seves característiques i estabilitat com a espumes, que és la forma farmacèutica final. En el treball també es proposa un material d'acondicionament per a la nova formulació desenvolupada.


Rocío Pascual, Creació d'una app per facilitar les operacions bancàries a les persones de la 3a edat

La digitalització ha arribat al sector financer envaint-lo amb pantalles. Per aquest motiu, conèixer com dominar aquest món que funciona via Internet és crucial. Malauradament, la majoria de la gent gran no el controla, ja que manquen de capacitats bàsiques a l’hora d’utilitzar aparells tecnològics. Realitzar operacions bancàries els resulta molt complicat a causa de les inintel·ligibles i confuses aplicacions informàtiques que ofereixen les entitats de crèdit. Això és un greu problema. Nombroses protestes de persones de la tercera edat contra els bancs han reivindicat la necessitat de brindar una solució al dilema. No obstant, cap banc a Espanya ha aconseguit proporcionar una plataforma senzilla d’entendre. Aquest treball proposa una aplicació bancària fàcil d’emprar per donar l’oportunitat als nostres veterans de sumar-se a la nova tendència digital.


Mireia Parés, La música en el cinema: quina influència té sobre nosaltres?

El cinema ha experimentat una gran evolució des dels seus inicis. Al principi, el cinema era mut i posteriorment es van incorporar el so i la música progressivament. Actualment, la música és fonamental en la indústria cinematogràfica, fins al punt que alguns compositors estan especialitzats exclusivament en la composició de bandes sonores. Per compondre la música per a una pel·lícula existent diversos elements del cinema sonor: la banda sonora, la tipologia de música i les funcions de la música. Aquest treball pretén comprovar si la música al cinema afecta a la interpretació de l'espectador. Per a això, s'han compost tres peces musicals que transmeten emocions diferents per a una mateixa escena. Per a aconseguir les distintes emocions s'han utilitzat diversos recusos musicals: instrumentació, harmonia i tècniques musicals com l'articulació, les dinàmiques, el silenci i el leitmotiv. Posteriorment, s'ha realitzat una enquesta a 260 persones i s'han analitzat quatre factors: edat, gènere, estudis musicals i afició al cinema. Amb els resultats obtinguts, s'ha conclòs que la música sí afecta a la percepció de l'espectador d'una escena. Dels quatre factors analitzats, únicament l'edat ha tingut un efecte sobre el resultat.


Carolina Gallés, L'impacte dels 5 sentits a la pressió arterial en els adolescents

Partint de l'interès pel cos humà, concretament la pressió arterial, i el paper que aquesta desenvolupa en la salut de les persones, en aquesta recerca es planteja conèixer l'impacte dels cinc sentits en la pressió arterial dels adolescents causat pel sistema nerviós autònom simpàtic i parasimpàtic. S'han realitzat cinc experiments diferents, un per a cada sentit corresponent, controlant l'espai i el temps, i tenint en compte no estimular de manera excessiva els altres sentits no relatius a l'experiment. A continuació s'han recollit totes les dades resultants en unes taules, i posteriorment amb aquestes taules s'han realitzat uns gràfics per observar d'una forma visual els resultats. A partir de les taules i les gràfiques s'ha realitzat una anàlisi estadística de les dades d'abans i després de l'experiment, juntament amb l'anàlisi d'unes gràfiques, on s'han tingut en compte variables com la pressió arterial sistòlica i la pressió arterial diastòlica. Finalment, s'ha comprovat que els cinc sentits tenen un impacte en la pressió arterial dels adolescents, gràcies al pont creat pel sistema nerviós autònom de manera que una vegada capta els estímuls decideix augmentar, baixar o mantenir la pressió amb el seu valor inicial. Gràcies a aquest efecte que té la pressió arterial en els adolescents i veient quina relació té amb el sistema nerviós autònom, es podria arribar a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la pressió arterial, sense la necessitat de medicaments, i de forma més econòmica, fins i tot de manera preventiva.

Tècniques de treball intel·lectual

Creiem que no n'hi ha prou amb voler estudiar batxillerat, sinó que cal tenir un mètode d'estudi eficaç per afrontar-ho. Amb aquest objectiu, la primera setmana lectiva impartim un curs de tècniques de treball intel·lectual, en el qual es treballen els següents aspectes:

  • Intel·ligència emocional en els estudis.
  • Actituds davant l'estudi.
  • Tècniques d'estudi: lectura eficaç, subratllat, resums, esquemes i mapes conceptuals, etc.
  • Planificació de l'estudi.
  • Com preparar un examen i estratègies de resolució.
  • Tècniques de memorització.
  • Aspectes metodològics de cada assignatura.

Despatxos i Tallers

Despatxos

D'acord amb el caràcter preuniversitari del centre, els alumnes tenen la possibilitat d'assistir a despatxos en què el professorat resol els seus dubtes i els motiva en l'estudi de l'assignatura.

Tallers

L'exigència del món universitari i professional ens porta a dinamitzar una sèrie de tallers on els alumnes treballen en petits grups. Els professors que els dirigeixen faciliten estratègies i recursos que ajuden a completar la formació i potencien l'excel·lència acadèmica. Cal destacar el taller de treball cooperatiu, en el qual es desenvolupen les eines pròpies del treball en equip i s'afavoreix la transversalitat entre assignatures.

 

Idiomes

Fert Batxillerat ofereix la possibilitat de cursar anglès o alemany com a primera llengua estrangera (matèria comuna).

Fert Batxillerat és centre preparador d’exàmens Cambridge. Impartim cursos per obtenir el First Certificate i el Certificate in Advanced English, tant al llarg del curs escolar, com de manera intensiva en el mes de juliol.

Oferim tutorització per a aquells alumnes que desitgen estudiar la seva carrera universitària a l’estranger (Regne Unit, Alemanya).

 

Curs d’orientació professional

El batxillerat és l’etapa decisiva per l'elecció dels estudis universitaris.

És per això que Fert Batxillerat utilitza tots els mitjans al seu abast per orientar l'alumnat cap a la seva futura carrera universitària:

Autoconeixement mitjançant tests, per valorar els trets de personalitat, les capacitats i els interessos professionals de l'alumne.

Visites a universitats i sessions informatives de les principals universitats de Barcelona en el nostre centre.

Pràctiques professionals a la Universitat Internacional de Catalunya, amb simulació de casos reals de la vida laboral.

Taules rodones amb professionals de diferents àmbits que expliquen el dia a dia i l'experiència pràctica de la seva professió.

Assessorament personalitzat des de la tutoria individual, en col·laboració amb els pares, per orientar l'elecció de carrera universitària, atenent a les capacitats i interessos de cada alumne.

Curs específic de preparació per a les PAU

Una vegada acabats els exàmens finals de segon de batxillerat i abans dels exàmens de selectivitat, preparem els alumnes per superar amb èxit les proves d'accés a la universitat. En aquesta preparació s'inclou la realització de simulacres dels exàmens de cada assignatura.