Modalitats de Batxillerat

El nostre pla de batxillerat, rigorós i flexible alhora, permet a l'alumne adaptar el currículum als seus interessos universitaris i professionals.

El curs 2022-2023 oferim dues modalitats de batxillerat, amb tres itineraris. Selecciona un itinerari per veure les seves matèries:

TECNOLOGIA
CIÈNCIES
SOCIALS
COMUNES

MATÈRIES COMUNES
PER A TOTS ELS ITINERARIS

PRIMER
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Filosofia
Educació física
Tutoria
Religió
Treball de recerca
Programació
Comunicació audiovisual
SEGON
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI D’HUMANITATS

PRIMER
Llatí I
Economia de l'empresa I
Història del món contemporani
Literatura universal
SEGON
Llatí II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Economia de l'empresa II
Literatura castellana
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER
Economia
Història del món contemporani
Literatura universal
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials I
Matemàtiques I
SEGON
Economia de l'empresa II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials II
Matemàtiques II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES

PRIMER
Biologia I
Química I
Matemàtiques I
Opcionals (triar-ne una):
Geologia i ciències ambientals I
Física I
SEGON
Biologia II
Química II
Matemàtiques II
Opcionals (triar-ne una):
Ciències de la terra II
Física II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE TECNOLOGIA

PRIMER
Matemàtiques I
Física I
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic I / Economia
Opcionals (triar-ne una):
Química I / Tecnologia i enginyeria
SEGON
Matemàtiques II
Física II
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic II / Economia de l'empresa II
Opcionals (triar-ne una):
Química II / Tecnologia industrial II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari
 

TR Destacats

Us presentem alguns dels millors TR presentats. Els seus autors ens parlen de la seva tasca d'investigació.

 

Natàlia Castellà, La crisi econòmica del 2008 va suposar un augment en el nombre de suïcidis a la ciutat de Barcelona?


Pablo García, The future of Artifical Intelligence


Judith Velasco, La aplicación de las nuevas tecnologías en el sector del retail


Andrea Loriente, Andy Warhol. ¿El arte del negocio o el negocio del arte?


Laura Tintoré, Introducción a los alimentos transgénicos

Tècniques de treball intel·lectual

Creiem que no n'hi ha prou amb voler estudiar batxillerat, sinó que cal tenir un mètode d'estudi eficaç per afrontar-ho. Amb aquest objectiu, la primera setmana lectiva impartim un curs de tècniques de treball intel·lectual, en el qual es treballen els següents aspectes:

  • Intel·ligència emocional en els estudis.
  • Actituds davant l'estudi.
  • Tècniques d'estudi: lectura eficaç, subratllat, resums, esquemes i mapes conceptuals, etc.
  • Planificació de l'estudi.
  • Com preparar un examen i estratègies de resolució.
  • Tècniques de memorització.
  • Aspectes metodològics de cada assignatura.

Despatxos i Tallers

Despatxos

D'acord amb el caràcter preuniversitari del centre, els alumnes tenen la possibilitat d'assistir a despatxos en què el professorat resol els seus dubtes i els motiva en l'estudi de l'assignatura.

Tallers

L'exigència del món universitari i professional ens porta a dinamitzar una sèrie de tallers on els alumnes treballen en petits grups. Els professors que els dirigeixen faciliten estratègies i recursos que ajuden a completar la formació i potencien l'excel·lència acadèmica. Cal destacar el taller de treball cooperatiu, en el qual es desenvolupen les eines pròpies del treball en equip i s'afavoreix la transversalitat entre assignatures.

 

Idiomes

Fert Batxillerat ofereix la possibilitat de cursar anglès o alemany com a primera llengua estrangera (matèria comuna).

Fert Batxillerat és centre preparador d’exàmens Cambridge. Impartim cursos per obtenir el First Certificate i el Certificate in Advanced English, tant al llarg del curs escolar, com de manera intensiva en el mes de juliol.

Oferim tutorització per a aquells alumnes que desitgen estudiar la seva carrera universitària a l’estranger (Regne Unit, Alemanya).

 

Curs d’orientació professional

El batxillerat és l’etapa decisiva per l'elecció dels estudis universitaris.

És per això que Fert Batxillerat utilitza tots els mitjans al seu abast per orientar l'alumnat cap a la seva futura carrera universitària:

Autoconeixement mitjançant tests, per valorar els trets de personalitat, les capacitats i els interessos professionals de l'alumne.

Visites a universitats i sessions informatives de les principals universitats de Barcelona en el nostre centre.

Pràctiques professionals a la Universitat Internacional de Catalunya, amb simulació de casos reals de la vida laboral.

Taules rodones amb professionals de diferents àmbits que expliquen el dia a dia i l'experiència pràctica de la seva professió.

Assessorament personalitzat des de la tutoria individual, en col·laboració amb els pares, per orientar l'elecció de carrera universitària, atenent a les capacitats i interessos de cada alumne.

Curs específic de preparació per a les PAU

Una vegada acabats els exàmens finals de segon de batxillerat i abans dels exàmens de selectivitat, organitzem un curs preparatori específic per superar amb èxit les proves d'accés a la universitat. En aquesta preparació s'inclou la realització de simulacres dels exàmens de cada assignatura.