Modalitats de Batxillerat

El nostre pla de batxillerat, rigorós i flexible alhora, permet a l'alumne adaptar el currículum als seus interessos universitaris i professionals.

El curs 2022-2023 oferim dues modalitats de batxillerat, amb tres itineraris. Selecciona un itinerari per veure les seves matèries:

TECNOLOGIA
CIÈNCIES
SOCIALS
COMUNES

MATÈRIES COMUNES
PER A TOTS ELS ITINERARIS

PRIMER
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Filosofia
Educació física
Tutoria
Religió
Treball de recerca
Programació
Comunicació audiovisual
SEGON
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès o alemany
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI D’HUMANITATS

PRIMER
Llatí I
Economia de l'empresa I
Història del món contemporani
Literatura universal
SEGON
Llatí II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Economia de l'empresa II
Literatura castellana
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER
Economia
Història del món contemporani
Literatura universal
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials I
Matemàtiques I
SEGON
Economia de l'empresa II
Geografia
Fonaments de les Arts
Opcionals (triar-ne una):
Matemàtiques aplicades ciències socials II
Matemàtiques II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE CIÈNCIES

PRIMER
Biologia I
Química I
Matemàtiques I
Opcionals (triar-ne una):
Geologia i ciències ambientals I
Física I
SEGON
Biologia II
Química II
Matemàtiques II
Opcionals (triar-ne una):
Ciències de la terra II
Física II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari

MATÈRIES DE MODALITAT
ITINERARI DE TECNOLOGIA

PRIMER
Matemàtiques I
Física I
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic I / Economia
Opcionals (triar-ne una):
Química I / Tecnologia i enginyeria
SEGON
Matemàtiques II
Física II
Opcionals (triar-ne una):
Dibuix tècnic II / Economia de l'empresa II
Opcionals (triar-ne una):
Química II / Tecnologia industrial II
Quines carreres pots estudiar des d’aquest itinerari
 

TR Destacats

Us presentem alguns dels millors TR presentats. Els seus autors ens parlen de la seva tasca d'investigació.

 

Nicolás Aynés, L'hidrogen i el seu paper clau cap a la transició energètica sostenible

L’hidrogen és un vector energètic, que arran de la necessitat de descarbonitzar el planeta, ha sorgit com una de les alternatives més prometedores. L’hidrogen és l’element més abundant de la Terra i una de les principals fonts d’energia renovable. Tanmateix, s’ha de produir perquè no es pot extreure directament de la natura. Aquesta proposta encara és a la seva fase inicial, les diferents tecnologies que implica estan en continu desenvolupament. El present treball estudia la viabilitat d’aquest vector energètic, i es qüestiona si arribarà a tenir un paper clau en la descarbonització de l’economia. En primer lloc, s’explica tota la cadena de valor de l’hidrogen, des de la seva producció fins a la distribució, emfatitzant en les dificultats que comporta la manipulació d’aquest element. També es detallen totes les aplicacions actuals i les que encara estan en desenvolupament. La part pràctica s’ha realitzat amb l’objectiu de demostrar el present i el futur de l’hidrogen mitjançant l’estudi d’una de les instal·lacions en funcionament més moderna d’Espanya i analitzant els majors projectes d’inversió nacionals relacionats amb aquest vector energètic. A més, s’ha comparat una de les aplicacions de l’hidrogen més optimista. Una vegada realitzat tot el treball d’investigació s’ha arribat a la conclusió de que l’hidrogen ocuparà un lloc clau en la transició energètica, corroborant la hipòtesi. Per finalitzar, s’ha definit en quins sectors l’hidrogen serà determinant per a la descarbonització.


Laia González-Sala, La influència de les noves tecnologies en la manipulació de les masses per part de dirigents polítics

Aquest treball planteja trobar com les noves tecnologies han pogut influir a la manipulació als ciutadans per part de polítics. D’entrada, s’introdueix la utilitat de la desinformació de les masses, i les diferents tècniques que es poden utilitzar en discursos per aconseguir-ho. Específicament, s’expliquen els conceptes de la manipulació de la comprensió del discurs basada en la memòria de curt termini, l’episòdica i la de la cognició social. A continuació, hi ha un breu context històric del segle XX, i s’analitzen els discursos de tres dirigents polítics d’aquest segle: Adolf Hitler, Winston Churchill i John F. Kennedy. En aquesta anàlisi, s’examinen les circumstàncies de cada discurs, les tècniques de manipulació fetes servir i com van assolir que el missatge arribés a la ciutadania amb els mitjans que tenien disponibles. Seguidament, també hi ha un breu context històric del segle XXI, i la mateixa anàlisi aplicada a discursos fets per dirigents polítics d’aquest segle, com ara Donald Trump, Boris Johnson i Volodímir Zelenski, i com les noves tecnologies els han ajudat a propagar els seus missatges. Finalment, el treball compta amb una part pràctica, on s’han realitzat entrevistes a diversos experts relacionats de l’àmbit de la comunicació per comptar amb la seva opinió. A partir d’aquesta investigació, s’ha pogut determinar que els diferents avantatges que atorguen les noves tecnologies a la manipulació, com ara el seu gran abast, la seva rapidesa en propagar missatges o la llibertat que ofereixen, superen els desavantatges. En conclusió, les noves tecnologies ajuden els polítics a manipular a les masses.


Paula Llobet, Diferències de gènere en l'àmbit de la psicologia i la biologia

Definim el "gènere" com el conjunt de característiques d'origen cultural sobre les quals s'estableix socialment la distinció entre homes i dones. En les últimes dècades s'han generat conflictes laborals, socials i familiars entre homes i dones en una lluita silenciosa sobre quin és el gènere dominant. Durant aquests últims quinze mesos, he fet una immersió per intentar aprofundir en allò que ens diferencia de forma objectiva en dos vessants: biològica i psicològicament. Per una banda, he fet una cerca d'informació primària a través de llibres, articles, revistes especialitzades, vídeos i estudis professionals que després he contrastat amb l'opinió de professionals dedicats a l'àmbit de la psicologia. Finalment, he posat a prova els resultats mitjançant una enquesta a una mostra representativa de la societat per corroborar la veracitat dels tòpics de gènere. Amb aquest treball, vull demostrar que sí que som diferents i que per això no hem de fomentar la igualtat de gènere. El resultat global del meu estudi és que, SÍ, som diferents, ja que percebem, processem i sentim diferent des d'un àmbit purament biològic. A més de l’àmbit purament biològic, hi afegim un tema educacional i social que afecta de forma directa el nostre tarannà psicològic. La tardana incorporació de la dona en el món laboral ha generat una comparació contínua en les habilitats o capacitats entre els gèneres que segons l'enquesta realitzada és més pronunciada en edats més avançades. Som diferents, i aquesta diversitat és el que ens complementa. No hi ha un gènere superior, cadascun aporta unes qualitats i habilitats úniques que hem de valorar i respectar en comptes de competir.


Anna Olmos, L'oxidació del rellotge molecular

Les molècules inestables anomenades radicals lliures (RL) poden desencadenar danys a nivell cel·lular en cas que hi hagi un desequilibri entre la seva presència i la dels antioxidants (endògens o exògens). En el cas d'una balança declinada cap a les espècies reactives, es genera un estrès oxidatiu associat comunament a un desenvolupament de malalties i processos degeneratius, a un impacte sobre les biomolècules (lligades al funcionament del cos humà) i a un compromís amb la supervivència cel·lular ja que escurça els telòmers. D'aquest darrer punt, se'n deriva que els RL condicionin la viabilitat cel·lular. Precisament, les espècies reactives d'oxigen (EROs) (endògenes o exògenes) són les protagonistes de causar aquests desajustaments als extrems dels cromosomes que incideixen en l’envelliment i redueixen l’esperança de vida de l'individu. La rellevància dels constants bombardejos de ROS que pateix el cos humà al llarg de la seva vida i que genera dany oxidatiu, porta a analitzar la importància dels antioxidants com una via per combatre l'envelliment. Els antioxidants actuen com a mesures per cessar l'estrès oxidatiu a les cèl·lules i, tal com se’n conclou en el marc pràctic, el nombre de cèl·lules mortes disminueix amb la seva aplicació com a cura del dany causat per H2O2 i tBOOH. Utilitzar-los com a prevenció demostra ser menys efectiu. L’objectiu del treball es valorar l’efecte d’oxidants i antioxidants sobre la viabilitat de cèl·lules HeLa. En l’experiment corresponent a aquest treball es tracta amb cèl·lules HeLa sotmeses tant a H2O2 i tBOOH com a l'aplicació d'un tractament antioxidant (abans o després del dany cel·lular). Amb l'ajuda del violeta de genciana afegit a la placa per a cultiu de cèl·lules i la posterior aplicació de SDS als pous, el densitòmetre reflecteix la densitat de cèl·lules vives romanents, és a dir, la viabilitat cel·lular. L’experiment ha estat elaborat amb l’ajuda de la Doctora Anna Manzano Cuesta, en els laboratoris de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del campus de Bellvitge UB.


Luis Valls, És viable invertir en Non Fungible Tokens (NFT)?

El món ha començat a canviar, a l’actualitat, el que dirigeix el nostre estil de vida són els diners. Si retrocedim en el temps, podrem adonar-nos que s’han creat moltes noves maneres de guanyar diners i de generar béns. Recentment, una de les més populars ha estat la “inversió”. Aquest nou àmbit no només produeix quantitats incomptables de capital, sinó que provoca també l’aparició de nous inversors i noves oportunitats per als especuladors. La inversió pot implicar molts aspectes diferents, entre ells, la venda d’immobles, les operacions amb accions, les apostes esportives, financeres i laborals, etc. No obstant això, el que ara és primordial i principal per al meu treball de recerca és la inversió en NFTs. Els NFTs, que van néixer a l’any 2014, han estat un dels temes de tendència entre els joves de la mà de les criptomonedes. Aquests béns recents, abreujats en sigles, designen el terme “Non Fungible Token”, el que vol dir que són propietats insubstituïbles, mai no es poden copiar i, per tant, són béns únics. Dit això, el meu treball de recerca es basa en la recerca de l’eficiència de fer inversions en NFTs. Amb el temps, hem pogut descobrir si hi ha possibilitats de treure profit econòmic amb aquests aspectes d’inversió esmentats abans, aquest és el motiu principal pel qual vaig optar per descobrir si en el cas dels NFTs hi ha possibilitats de treure'n benefici. Les NFT són una nova manera d'inversió, els quals porten temps al mercat, però amb aquest treball de recerca personal es descobreix la veritat d’aquesta eficiència d'una manera més pràctica.

Tècniques de treball intel·lectual

Creiem que no n'hi ha prou amb voler estudiar batxillerat, sinó que cal tenir un mètode d'estudi eficaç per afrontar-ho. Amb aquest objectiu, la primera setmana lectiva impartim un curs de tècniques de treball intel·lectual, en el qual es treballen els següents aspectes:

  • Intel·ligència emocional en els estudis.
  • Actituds davant l'estudi.
  • Tècniques d'estudi: lectura eficaç, subratllat, resums, esquemes i mapes conceptuals, etc.
  • Planificació de l'estudi.
  • Com preparar un examen i estratègies de resolució.
  • Tècniques de memorització.
  • Aspectes metodològics de cada assignatura.

Despatxos i Tallers

Despatxos

D'acord amb el caràcter preuniversitari del centre, els alumnes tenen la possibilitat d'assistir a despatxos en què el professorat resol els seus dubtes i els motiva en l'estudi de l'assignatura.

Tallers

L'exigència del món universitari i professional ens porta a dinamitzar una sèrie de tallers on els alumnes treballen en petits grups. Els professors que els dirigeixen faciliten estratègies i recursos que ajuden a completar la formació i potencien l'excel·lència acadèmica. Cal destacar el taller de treball cooperatiu, en el qual es desenvolupen les eines pròpies del treball en equip i s'afavoreix la transversalitat entre assignatures.

 

Idiomes

Fert Batxillerat ofereix la possibilitat de cursar anglès o alemany com a primera llengua estrangera (matèria comuna).

Fert Batxillerat és centre preparador d’exàmens Cambridge. Impartim cursos per obtenir el First Certificate i el Certificate in Advanced English, tant al llarg del curs escolar, com de manera intensiva en el mes de juliol.

Oferim tutorització per a aquells alumnes que desitgen estudiar la seva carrera universitària a l’estranger (Regne Unit, Alemanya).

 

Curs d’orientació professional

El batxillerat és l’etapa decisiva per l'elecció dels estudis universitaris.

És per això que Fert Batxillerat utilitza tots els mitjans al seu abast per orientar l'alumnat cap a la seva futura carrera universitària:

Autoconeixement mitjançant tests, per valorar els trets de personalitat, les capacitats i els interessos professionals de l'alumne.

Visites a universitats i sessions informatives de les principals universitats de Barcelona en el nostre centre.

Pràctiques professionals a la Universitat Internacional de Catalunya, amb simulació de casos reals de la vida laboral.

Taules rodones amb professionals de diferents àmbits que expliquen el dia a dia i l'experiència pràctica de la seva professió.

Assessorament personalitzat des de la tutoria individual, en col·laboració amb els pares, per orientar l'elecció de carrera universitària, atenent a les capacitats i interessos de cada alumne.

Curs específic de preparació per a les PAU

Una vegada acabats els exàmens finals de segon de batxillerat i abans dels exàmens de selectivitat, preparem els alumnes per superar amb èxit les proves d'accés a la universitat. En aquesta preparació s'inclou la realització de simulacres dels exàmens de cada assignatura.