El Nostre Centre

Fert Batxillerat és un centre de la Fundació Familiar Catalana, especialitzat en l'etapa educativa del batxillerat

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

NORMATIVA DEL CENTRE

El nostre col·legi recull la tradició de l'antic COU Fert, fundat fa més de quaranta anys per iniciativa d'un grup de pares de família, que desitjaven per als seus fills/es un centre on s'assegurés una educació de qualitat i una bona preparació per accedir a la universitat.

L'estil educatiu de Fert Batxillerat es basa en formar les persones en un ambient de llibertat i responsabilitat, i integra tant el rigor acadèmic com l'educació en els valors propis de l'humanisme cristià. La nostra atenció individualitzada ens permet acompanyar l'alumne, en col·laboració amb els pares, en el desenvolupament del seu propi projecte personal, atenent totes les dimensions de la seva personalitat.

El claustre de professors, mitjançant la seva tasca docent, proporciona un ensenyament de qualitat en cadascuna de les matèries que configuren els diferents itineraris del batxillerat.

El nostre centre és una comunitat educativa en la qual pares i professors comparteixen la mateixa missió. Encara que el protagonista i responsable de la seva educació és el mateix alumne, creiem que és de vital importància mantenir una estreta col·laboració i confiança entre la família i el col·legi, per acompanyar i motivar cada estudiant en el seu procés de maduració personal.

A Fert Batxillerat es cultiven les habilitats de pensament i de reflexió perquè els alumnes siguin cada vegada més rigorosos en el seu treball, més crítics en el seu pensament i més equànimes en els seus judicis. Es treballa per treure el màxim rendiment a les capacitats de cada alumne, oferint-li els mitjans i els procediments d'aprenentatge més adequats.

El nostre centre té un marcat caràcter preuniversitari. Eduquem en un ambient de respecte i confiança, exigència i comprensió, il·lusió i realisme. El nostre gran repte és formar en i per a la llibertat.

Un dels principis bàsics del projecte educatiu de Fert Batxillerat és oferir als alumnes una educació completa, que atengui totes les dimensions de la persona.

Educació de la intel·ligència

Pretenem que l'alumne sigui competent acadèmicament, proporcionant-li les estratègies d'aprenentatge pròpies del batxillerat i facilitant-li l'adquisició de les competències necessàries per superar amb èxit les PAU, així com els posteriors estudis universitaris.

Educació de la voluntat

Potenciem la cultura de l'esforç per mitjà de l'avaluació contínua, que valora l'hàbit de l'estudi diari.

Educació de l'afectivitat

Ajudem els nostres alumnes a gestionar les emocions i els afectes perquè serveixin d’impuls i no d'obstacle en el seu aprenentatge i en les relacions amb els altres (intel·ligència emocional).

Obertura a la transcendència

Impulsem els valors de l'humanisme cristià.
L'atenció espiritual està encomanada a sacerdots de la Prelatura de l’Opus Dei, que s'encarreguen d'atendre les necessitats i inquietuds espirituals de pares, professorat i alumnat.

Formació en valors

A Fert Batxillerat, a més de la formació acadèmica, potenciem l'educació completa de la persona, integrant els valors propis de l'humanisme cristià. Aquesta formació integral només és possible en el marc d'una educació personalitzada i en col·laboració amb els pares.

Tutoria individual i col·lectiva

La tutoria té com a finalitat contribuir a l'atenció personalitzada dels alumnes i de les famílies, aspecte fonamental en el nostre projecte educatiu. És per això que es faciliten entrevistes amb els alumnes i els pares, amb la finalitat de fer un seguiment acadèmic i proposar objectius de millora.

A la tutoria grupal es tracten diversos temes relacionats amb l’orientació professional i les tècniques d’estudi. Alhora es fomenta la participació activa i crítica de l’alumne en la societat.

Servei d’Atenció a l’Estudiant

Els adolescents necessiten referents que facin més fàcil la interiorització d'actituds i valors sòlids en el procés cap a la seva maduresa personal. Des del Servei d’Atenció a l'Estudiant, gestionat per joves estudiants que estan finalitzant els estudis universitaris, es dinamitzen diferents activitats:

Accions solidàries. Volem despertar en els nostres alumnes el sentit de responsabilitat envers els més desfavorits i que vegin la necessitat de dedicar-los una part del seu temps lliure. Ho fem mitjançant diverses activitats, com les campanyes de recollida d'aliments, suport acadèmic a immigrants sense recursos, participació com a monitors en colònies d'estiu, visites a geriàtrics, concerts solidaris, furgonetes que reparteixen aliments als indigents de la nostra ciutat, etc. Actualment canalitzem el voluntariat cap al barri del Raval de Barcelona, en col·laboració amb les associacions Terral i Braval.

Jornades d'estudi per preparar els exàmens.

Catequesi de Confirmació i de post-Confirmació, per a aquells alumnes que ho sol·licitin.

Activitats esportives i d'oci.

Capellania

Des dels inicis de Fert Batxillerat, i a petició de Fundació Familiar Catalana, que el promou, la Prelatura de l’Opus Dei ajuda en la formació cristiana, designant els sacerdots encarregats d'atendre les necessitats i inquietuds espirituals de pares, professors i alumnes.

L'atenció espiritual i de formació es realitza d'acord amb els principis del Magisteri de l'Església i amb el màxim respecte per la llibertat de les consciències.

Una de les activitats de la Capellania és preparar els alumnes que així ho desitgin per rebre el sagrament de la Confirmació.

 

En col·laboració amb els pares

Entenem que en l'educació dels adolescents, és primordial que existeixi una estreta col·laboració entre família i col·legi, basada en la confiança mútua. Per potenciar aquesta comunicació, oferim:

 

Tutories: Entrevistes dels tutors amb els pares on es valora conjuntament el procés d’aprenentatge i millora personal de l’alumne.

Reunions de pares i mares: Reunions trimestrals amb dos objectius: informar sobre la marxa general del curs i aprofundir sobre algun aspecte relacionat amb l’etapa de l’adolescència.

Intranet: Eina per facilitar la comunicació diària amb les famílies sobre l’assistència a classe i les qualificacions dels alumnes.

Curs d’orientació familiar: Curs organitzat per l’associació Fert Orientació Familiar. Mitjançant el “mètode del cas”, es tracten qüestions relacionades amb l’adolescència.

Cafès Educatius: Cicle de reunions amb periodicitat mensual dirigit a les mares dels alumnes. Cada reunió aborda un tema relacionat amb la família i l’educació dels fills i està dirigida per un especialista. És una oportunitat per conèixer altres mares i intercanviar idees i experiències educatives.